Sygdom


Hvis dit barn bliver sygt

Du skal ringe hvis dit barn er sygt senest kl. 9 dog ikke før 6.30

Du må også gerne sende en sms.

Du må gerne, hvis du allerede om aften ved, at dit barn ikke kommer dagen efter, gøre mig opmærksom på dette ved en sms. Raskmelding sker ved sms eller opringning til mig aftenen før, at barnet kommer igen. 

Jeg ringer til Jer, hvis jeg oplever, at Jeres barn har feber, er uoplagt, inaktiv og ikke deltager i de daglige aktiviteter og lege. Husk at man ikke nødvendigvis behøver at have feber for at være syg, man kan godt være skidt uden at have feber. 

Jeg ligger vægt på ærlig kommunikation om dit barns sygdom.

Der er jo ingen rød tråd i forhold til sygdom, men følgende kan nedsætte risikoen for smitte. 

Da jeg jo er selvstændig og derved ingen gæstebørn har, vil det jo nedsætte tilfælde af sygdom og smitte.

er det med til at undgå smitte, at barnet bliver hjemme en hel dag efter at det ikke har diarre eller opkast mere. 

eller lignende, anbefaler jeg at børn bliver hjemme et helt døgn på pencilin, også selvom de er feberfri. 

og lignende anbefaler jeg, at børnene bliver hjemme, indtil sårene har skorper og ikke væsker mere. 

anbefaler jeg, at man bliver hjemme et døgn i behandling. Det er små børn, og det kan ikke undgåes at de tager hænderne op ved øjnene og det smitter. Du kan ikke forklare de små børn, at de ikke må røre hinanden.

Jeg har lavet disse retningslinier for Jeres skyld. Jeg ved godt, at det er svært at tage barn syg og finde anden pasning, men på lang sigt giver det mindre sygedage til Jeres barn, hvis I overholder ovenstående. 

Jeg vil normalt ikke give et barn medicin. Jeg forventer, at hvis et barn er på pencilin, så vil det kunne gives morgen og aften hjemme. 

Har et barn en kronisk lidelse, vil det selvfølgelig kunne komme på tale, at jeg vil skulle give barnet medicin. Her er det blot vigtig, at medbringe en konkret beskrivelse fra egen læge af, hvordan og hvornår barnet skal have denne medicin.

Hvis jeg bliver syg

Hvis jeg bliver syg, vil jeg kontakte Jer om morgenen mellem 6.30 og 7 eller aftenen før, enten  en SMS eller pr. telefon. Så I har en god mulighed for at finde anden pasning til Jeres barn.  

Husk at jeg ved sygdom ikke har gæstepasningsordning/backup🤭