Åbningstid og takster

Åbningstid:

Mandag - torsdag   7 - 16

Fredag                    7 - 15.30 

Taksterne bliver reguleret hvert år i dec. gældende fra 01 januar i henhold til de kommunale takster.

Min pris:  10.000,-

Tilskud fra kommunen ugør 75% = 7.364,-

Egenpris:  2.636,-

Prisen for kommunal dagpleje er pr. 01 jan. 2023:  3.150 ,-

Prisen for en integreret  inst. er: 3.549,-

Udbetaling af tilskud:

Tilskuddet overføres månedsvis forud til forældrenes konto i pengeinstitut.

Har jeg barn fra anden kommune, kan pris være anderledes, da tilskudet er andetledes, men det justeres, så egenbetaling er nogenlunde ens.

 

Pengene skal overføres så de står på min konto den 1 i måneden.

Hvilket udgør en lille besparelse :) 737,-